Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

  • Thanh toán lần 1: Tạm ứng 50% tổng giá trị đơn hàng
  • Thanh toán lần 2: 50% còn lại tại thời điểm giao hàng, trước khi xuống hàng
  • Bên mua chịu trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu, kiểm đếm số lượng, chất lượng sản phẩm và xuống hàng tại thời điểm giao nhận
  • Hàng hoá đã giao nhận xong sẽ không được hoàn trả

Các khu vực khác

  • Khách hàng lấy hàng tại xưởng
  1. Trường hợp 1: Nếu đơn hàng có sản phẩm phải đặt sản xuất thì sẽ áp dụng chính sách như Giao nhận khu vực thành phố Hồ Chí Minh
  2. Trường hợp 2: Đơn hàng gồm các sản phẩm có sẵng tại xưởng, sau khi lên hàng xong, khách hàng thanh toán đủ 100% giá trị đơn hàng trước khi xe ra khỏi xưởng.
  • Công ty Đức Tài giao hàng ra chành xe cho khách sẽ áp dụng chính sách thanh toán như giao nhận khu vực trong thành phố Hồ Chí Minh

Lưu ý: Hàng hoá đã giao nhận xong sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp

Thông báo