Chính sách bảo hành

Trừ sản phẩm có gắn động cơ, motor do công ty Đức Tài cung cấp kèm theo sẽ được bảo hành trong 3 tháng.

Các trường hợp đặc biệt khác sẽ được đề cập trong phiếu báo giá.

Thông báo